برنامه امتحانی خرداد ماه 99

اطلاع رسانی برنامه امتحانی خرداد ماه 99 دبیرستان پیشتازان ایران

گروه آموزشی  بهترین دبیرستان رشت  برنامه امتحانی خرداد99 را ارائه کرد.

دانش آموزان  دبیرستان رشت - پیشتازان ایران با دریافت برنامه امتحانی میتوانند برنامه ریزی تحصیلی کنند .

دانش آموزان بهترین راهنمایی رشت  پیوسته در حال بهره مندی از خدمات پیشرفته مجموعه آموزشی می باشند.

خیلی خوشحالیم که به عنوان بهترین دبیرستان گلسار در ارائه کلاس های آنلاین پیشتاز بوده و اولیا و دانش آموزان فرهیخته مجموعه نیز خرسند می باشند.

مقاله ای در مورد راهنمایی رشت نوشته شده است که میتوانید برای مشاهده کلیک نمایید.

گزارش تصویری