راهنمایی رشت

راهنمایی رشت

در سال های قبل ما در مدارس شاهد سه دوره تحصیلی ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه بودیم اما چند سالی است که این دوره ها تغییرر کرده و در دو دسته ابتدائی و متوسطه تقسیم شده است. ما در این مقاله به بررسی دوره راهنمایی رشت یا همان دوره متوسطه اول می پردازیم.
در ایران دانش آموزان پس از آن که دوره ی شش ساله ابتدایی را می گذرانند وارد دوره راهنمایی می شوند. این دوره که در نظام جدید به وجود آمده است شامل پایه های هفتم، هشتم و نهم می باشد که در نظام قدیم آن را به صورت دوره اول راهنمایی، دوم راهنمایی و سوم راهنمایی نام می بردند. دانش آموزان بعد از گذارندن این دوره وارد دوره دوم یعنی دهم، یازدهم و دوازدهم می شوند که مانند دوره اول در گذشته به صورت اول دبیرستان، دوم دبیرستان و سوم دبیرستان نام گذاری شده بود.

راهنمایی رشت یک دوره بسیار مهم می باشد اما اهمیت این دوره به چه علت است؟
راهنمایی رشت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد به دلیل اینکه یکی از دوره های حساس و تاثیر گذار در زندگی اجتماعی و فردی دانش آموزان است. این دوره، دوره ی انتقال کودک از کودکی به اواخر دوره نوجوانی می باشد. بسیاری از استعدادهای نوجوانان در این دوره بروز می کند و پس از آن وارد مسائل جدیدی از جمله انتخاب رشته، انتخاب شغل و حرفه می شود، از این روز یکی از مهم ترین وظایف و کارها این است که به دانش آموزان کمک کنند تا استعدادهای خود را بشناسند و متناسب با علاقه و استعداد خود اقدام به انتخاب رشته کنند.

ویژگی های دانش آموزان در راهنمایی رشت

آموزش و پرورش دانش آموزان در این دوره زمانی موفقیت آمیز است که دست اندر کاران
تعلیم و تربیت این گروه سنی با ویژگی های آنها آشنا می باشند:
1- سریعتر شدن آهنگ رشد جسمی و تغییر در تناسب و تعادل بدن آشکارترین تظاهرات دوره نوجوانی که نتیجه ترشح غدد داخلی و هورمون هاست.
2-گذر از تفکر مرحله انضمامی و ورود به مرحله تفکر انتزاعی: پایان سنین چهارده یا پانزده سالگی را حد تکمیل ساختمان ذهنی می دانند و نوجوانان در این سن از لحاظ ابزارذهنی به حداکثر تحول ذهنی خود می رسند .
3- بلوغ جنسی و ظهور علایم جسمی و روانی آن
4-ویژگیهای اخلاقی و اعتقادی ویژگیهای عاطفی: از جمله ماننند افتخار جویی، محبت کردن، تا حدودی رفتار پرخاشگر وبه نظر بی ادبانه دارند ونیاز به محبت کردن دارند.
5-ویژگی های اجتماعی: وابستگی آنها به خانواده کمرنگ و همانندسازی نوجوانان با گروه همسال تقویت می شود و تا حدود زیادی تحت تأثیر دوستان قرار می گیرند و گروه گرایی آنان به اوج خود می رسد تمایل به استقلال جویی و مستقل بودن دارند و الگوی خود را سعی می کنند از افراد محبوب و معروف جامعه کسب می کنند.

اما نکاتی که در راهنمایی رشت باید به آن دقت شود:
1. دوره راهنمایی به دلایلی که خواهد آمد ، با دوره دبیرستان قابل مقایسه نیست یعنی یک دانش آموز موفق در دوره راهنمایی ، موفقیت های این دوره را نمی تواند به تنهایی تضمینی برای موفقیت در دوره دبیرستان بداند ، هر چند یکی از پیش نیازهای مهم و اساسی است . پس یک راهنمایی رشت باید توانایی انقال کانل مطالب را به دانش آموز داشته باشد و وی را برای دوره دبیرستان اماده کند.
2. دانش آموز موفق در دوره راهنمایی ، برای موفقیت در دوره دبیرستان نیاز به مهارت های جدیدتری دارد .
3. سطح و کیفیت درس ها در راهنمایی نسبت به دبیرستان بسیار متفاوت است و درس ها در این دوره پیچیده تر و دشوار تر می شوند . بنابر این نمره دوره راهنمایی با نمره دبیرستان در برخی از درس ها قابل مقایسه نیست .
4. فضای جدید ، ترس ها و نگرانی های جدیدی را پدید می آورد در این صورت باعث افت تحصیلی دانش آموز می شود پس یک راهنمایی رشت باید بتواند فضای مناسب و آرامی برای دانش آموز بسازد.
5.  در دوره راهنمایی نوع ارتباط دانش آموزان با دبیران تا حدودی تغییر می کند و امکان دارد آن رابطه عاطفی و نزدیک میان آنها به دلیل افزایش کمی و کیفی درس ها به رابطه ای جدی تر تبدیل شود که پذیرش آن برای برخی از دانش آموزان آسان نخواهد بود در صورتی که کادر مدرسه راهنمایی رشت میزان جدیت را در این دوره کنترل نکنند باعث آسیب جدی به دانش آموز می شود.  
6. تعداد و کیفیت امتحانات تغییر می کند و با دشوار شدن امتحانات ممکن است اضطراب امتحان در برخی از دانش آموزان افزایش یابد . هر چند پس از مدتی این نوع امتحانات برای بیشتر دانش آموزان امری عادی تلقی می شود .
7. پذیرش نظم در مدرسه جدید ممکن است برای برخی از دانش آموزان دشوار باشد و این عدم پذیرش باعث درگیری ذهنی شود ودانش آموز را درمقابل مدرسه قرارداده وبخش بزرگی از انرژی او را هدر دهد .

والدین محترم ما در این مقاله اطلاعاتی از اتفاقاتی که برای فرزندتان در راهنمایی رشت می افتد بیان کردیم در صورتی که در مدت تحصیل با مربیان فرزندتان در ارتباط باشید این دوره به بهترین شکل به پایان می رسد.