برگزاری منظم کلاس های آنلاین (وبینار) پس از تعطیلات نوروزی

کلاس های آنلاین دبیرستان پیشتازان جهت آموزش دروس تخصصی برای دانش آموزان تمامی پایه ها برگزار گردید.

آموزش مجازی و کلاس های درس آنلاین  دبیرستان رشت - پیشتازان ایران با رائه بهترین کیفیت در حال برگزاری می باشد .

دانش آموزان بهترین دبیرستان رشت ، در دروس ریاضیات، زیست ، فیزیک و شیمیبا حضور در کلاس ها به آموزش دقیق و رفع اشکال های خود می پردازند.

دانش آموزان بهترین راهنمایی رشت  در کلاس ها توسط دبیران مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

خیلی خوشحالیم که به عنوان بهترین دبیرستان گلسار در ارائه کلاس های آنلاین پیشگام بوده و اولیا و دانش آموزان فرهیخته مجموعه نیز خرسند می باشند.

مقاله ای در مورد راهنمایی رشت نوشته شده است که میتوانید برای مشاهده کلیک نمایید.