دبیرستان هوشمند پیشرفته پیشتازان

سند تحول مدارس هوشمند
شرایط ثبت نام
کادر مدرسه

دبیرستان دوره اول پیشتازان

دبیرستان دوره اول پیشتازان 

اولین دبیرستان موضوعی تخصصی در استان گیلان که باهدف و رشد توسعه آموزش در مهارت های زندگی تاسیس شده است

 

ادامه ...
دبیرستان دوره اول پیشتازان

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر