برگزاری لیگ علمی دبیرستان پیشتازان ایران

با تدابیر ویژه و جلسات هم اندیشی عوامل اجرایی دبیرستان پیشتازان و جناب آقای ترابی مدیر محترم در اجرای طرح لیگ علمی ، چهارمین مرحله این لیگ برگزار گردید.

چهارمین مرحله مسابقات لیگ عمی در تمامی پایه های  دبیرستان رشت - پیشتازان ایران برگزار گردید .

این طرح با پیشنهاد جناب ترابی مدیر دبیرستان پیشتازان ایران و پیگیری های عوامل اجرایی به نحو مطلوب آغاز گردید و دانش اموزان بر حسب نتایج آزمون های خود در سه لیگ برتر، دسته یک و دسته دو در حال رقابت می باشند.

طرح لیگ علمی در راستای تحقق عملکردی بهترین دبیرستان رشت بودن برای اولین بار در بین تمامی دبیرستان های رشت در پیشتازان ایران برگزار گردید.

بهترین راهنمایی رشت فقط یک نام نیست ، بلکه یک عملکرد چند ساله خواهد بود

خیلی خوشحالیم که  پیشتازان ایران را به عنوان بهترین دبیرستان گلسار می شناسند .

شایان ذکر می باشد که مقاله ای در مورد راهنمایی رشت نوشته شده است که میتوانید برای مشاهده کلیک نمایید. 

گزارش تصویری