گزارش استفاده از اپلیکیشن مدرسه تا فروردین 99

گروه آموزشی پیشگامان - پیشتازان گزارش عملکردی تا فروردین ماه اپلیکیشن خود را ارائه کرد

آموزش مجازی و کلاس های درس آنلاین  دبیرستان رشت - پیشتازان ایران با رائه بهترین کیفیت در حال برگزاری می باشد .

گروه آموزشی  بهترین دبیرستان رشت  گزارش عملکردی اپلیکیشن خود را ارائه کرد.

دانش آموزان بهترین راهنمایی رشت  پیوسته در حال بهره مندی از خدمات پیشرفته مجموعه آموزشی می باشند.

خیلی خوشحالیم که به عنوان بهترین دبیرستان گلسار در ارائه کلاس های آنلاین پیشتاز بوده و اولیا و دانش آموزان فرهیخته مجموعه نیز خرسند می باشند.

مقاله ای در مورد راهنمایی رشت نوشته شده است که میتوانید برای مشاهده کلیک نمایید.

گزارش تصویری