برگزاری کلاس های آموزش آنلاین ( وبینار ) و حضور مسمتر دانش آموزان

کلاس های آموزش آنلاین دبیرستان پیشتازان طبق برنامه اعلامی در حال برگزاری می باشد.

آموزش مجازی و کلاس های درس آنلاین  دبیرستان رشت - پیشتازان ایران با رائه بهترین کیفیت در حال برگزاری می باشد .

دانش آموزان بهترین دبیرستان رشت ، در دروس ریاضیات، زیست ، فیزیک و شیمی با حضور در کلاس ها به آموزش دقیق و رفع اشکال های خود می پردازند.

دانش آموزان بهترین راهنمایی رشت  در کلاس ها توسط دبیران مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

خیلی خوشحالیم که به عنوان بهترین دبیرستان گلسار در ارائه کلاس های آنلاین پیشگام بوده و اولیا و دانش آموزان فرهیخته مجموعه نیز خرسند می باشند.

مقاله ای در مورد راهنمایی رشت نوشته شده است که میتوانید برای مشاهده کلیک نمایید.

گزارش تصویری