جشن بزرگداشت مقام معلم 1399

جشن بزرگداشت مقام معلم  در تاریخ 12 اردیبهشت 99 برگزار شد .

جشن بزرگداشت مقام معلم  در تاریخ 12 اردیبهشت 99 برگزار گردید و از دبیران گرامی تقدیر بعمل آمد . کادر اجرایی مدرسه و دبیران با رعایت نکات بهداشتی در مراسم  حضور پیدا کردند .

گزارش تصویری