برگزاری کارگاه سنجش ، خودشناسی و رشته شناسی

 کارگاه سنجش ، خودشناسی و رشته شناسی برای دانش آموزان نهم برگزار شد .

 کارگاه سنجش ، خودشناسی و رشته شناسی برای دانش آموزان پایه نهم برگزار شد . هدف از این کارگاه توانمند سازی و آگاه سازی دانش آموزان عزیز جهت انتخاب بهتر برای آینده بود .

پس از برگزاری جلسات و کارگاه هایی در طول تحصیلی برای هدایت تحصیلی  و انتخاب رشته به بهترین نحو ، آخرین کارگاه عمومی با عنوان (سنجش،خودشناسی و رشته شناسی)  توسط آقای اخباری معاون آموزشی و مشاور مجموعه برگزار شد .

در این مقطع انتخاب بهتر برای فردای بهتر همراه با سلامت روان و رضایت از زندگی ، در گرو خودشناسی صحیح ، افزایش آگاهی و رشته شناسی می باشد .

دانش آموزان عزیز پس از این کارگاه با مطالعه ی بروشورهای ارسال شده ، در جلسه نهایی به صورت انفرادی با حضور اولیاء و مشاور ، رشته تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد.

گزارش تصویری