کسب مقام پنجم در مسابقات شطرنج

دانش آموزان دبیرستان پیشتازان ایران توانستند در مسابقات شطرنج مدارس شهرستان رشت مقام پنجم را کسب کنند .

گزارش تصویری