دوره های مهارتی معرق کاری و برق در سال تحصیلی 97/98 به روایت تصویر

در سال تحصیلی 97/98 دانش آموزان دبیرستان پیشتازان در دوره های مهارتی معرق کاری و برق شرکت کرده و آموزش دیدند .

گزارش تصویری