مدیران ، پرسنل و دبیران پیشتازان ایران

مدیران ، پرسنل و دبیران پیشتازان ایران

پرسنل و دبیران پیشتازان ایران:

 • آقای دکتر رامین گیلان پور – مدیر مجتمع آموزشی
 • آقای دکتر ترابی – مدیر دبیرستان پیشتازان ایران
 • آقای دکتر امیر گیلان پور - معاون پژوهش و فناوری اطلاعات
 • آقای مهندس هومن اسکندری - معاون اجرایی
 • آقای هامون اخباری - معاون آموزشی
 • آقای رحمان مجابی - معاون پرورشی و برنامه ریزی

گروه مشاوره :

 • آقای دکتر رامین گیلان پور - مشاوره و برنامه ریز تحصیلی
 • آقای  دکتر نصیری - روان شناس بالینی
 • آقای اخباری - تحلیل و آنالیز و مشاور تحصیلی

دبیران :

 • آقای پوریوسفی - ریاضی و هندسه
 • آقای شاه نظری - ریاضی و هندسه
 • آقای مظاهری - ریاضی وهندسه
 • آقای آساره - ریاضی و هندسه
 • آقای حافظی - فیزیک
 • آقای پورواحدی - فیزیک
 • آقای محبوب پسند - شیمی و فیزیک
 • آقای دکتر شیرین پور - زیست شناسی
 • آقای جانعلی پور - زیست شناسی
 • آقای عاشوری - فارسی و نگارش
 • آقای پیش نماز - فارسی و نگارش
 • آقای نصیری - زبان
 • آقای دل زنده - زبان
 • آقای عسگری - عربی
 • آقای قربانپور - پیامهای آسمان و قرآن
 • آقای جهاندوست - مطالعات اجتماعی
 • آقای پوربخش - هنر
 • آقای  مجابی – ورزش
 • آقای مجابی - آمادگی دفاعی
 • آقای اخباری - تفکر ، سبک زندگی