برگزاری منظم آزمونهای پایه نهم ( آزمون ریاضی) - با رعایت نکات بهداشتی

بزگزاری منظم آزمونهای پایه نهم ( آزمون ریاضی) - با رعایت نکات بهداشتی

در ادامه امتحانات نهایی پایه نهم در خردادماه سال تحصیلی 99-98 ، آزمون ریاضی با رعایت نکات بهداشتی برگزار گردید.

گزارش تصویری