کادر مدرسه

مدیریت:

 

گروه مشاوره :

 • آقای  دکتر نصیری - روان شناس بالینی
 • آقای اخباری - تحلیل و آنالیز
 • آقای دکتر دادرس - مشاور تحصیلی

 

معلمین :

 • آقای پوریوسفی - ریاضی و هندسه
 • آقای شاه نظری - ریاضی و هندسه
 • آقای اسدی - ریاضی و هندسه
 • آقای مظاهری - ریاضی وهندسه
 • آقای آساره - ریاضی و هندسه
 • آقای حافظی - فیزیک
 • آقای پورواحدی - فیزیک
 • آقای محبوب پسند - شیمی
 • آقای دکتر شیرین پور - زیست شناسی
 • آقای جانعلی پور - زیست شناسی
 • آقای جعفرزاده - زیست شناسی
 • آقای عاشوری - فارسی و نگارش
 • آقای حجرین - فارسی و نگارش
 • آقای برهانی - فارسی ونگارش
 • آقای نصیری - زبان
 • آقای واسع - زبان
 • آقای دل زنده - زبان
 • آقای عسگری - عربی
 • آقای قربانپور - پیامهای آسمان و قرآن
 • آقای پورحسین - مطالعات اجتماعی
 • آقای اکبری - کار و فن آوری
 • آقای نکونام - هنر
 • آقای  مجابی – ورزش
 • آقای مجابی - آمادگی دفاعی
 • آقای اخباری - تفکر ، سبک زندگی

 

گروه کامپیوتر :

 • آقای مهندس صائمی فرد
 • خانم مهندس عربانی
 • آقای میرقاضیانی