کادر مدرسه

مدیریت:

 

گروه مشاوره :

 • آقای  دکتر نصیری - روان شتاس بالینی
 • آقای دکتر عشوری - مشاور و برنامه ریز تحصیلی
 • آقای مهندس کاظمی - مشاور و برنامه ریز تحصیلی
 • آقای اخباری - تحلیل و آنالیز

 

معلمین :

 • آقای شکرزاده - ریاضی و هندسه
 • آقای شاه نظری - ریاضی و هندسه
 • آقای فلاحتی - هندسه
 • آقای حسین زاده - ریاضی
 • آقای حافظی - فیزیک
 • آقای پورواحدی - فیزیک
 • آقای حاجی پور - شیمی
 • آقای محبوب پسند - شیمی
 • آقای دکتر شیرین پور - زیست شناسی
 • آقای قریشی - زیست شناسی
 • آقای بصیری - فارسی
 • آقای عاشوری - فارسی و نگارش
 • آقای قلی پور - فارسی و نگارش
 • آقای نصیری - زبان
 • آقای واسع - زبان
 • آقای حقیقی - عربی
 • آقای قربانپور - دینی و قرآن
 • آقای قویدل - دینی و قرآن
 • آقای جمشیدی - مطالعات اجتماعی و دفاعی
 • آقای بصیری - مطالعات اجتماعی
 • آقای اکبری - کار و فن آوری
 • آقای علیمحمدی نژاد - هنر
 • آقای  نیک نظر – ورزش
 • آقای اخباری - تفکر ، سبک زندگی

 

گروه کامپیوتر :

 • آقای مهندس صائمی فرد
 • خانم مهندس عربانی
 • آقای کالوخ
 • آقای باقری
 • آقای میرقاضیانی