حضور تیم دبیرستان پیشتازان ایران در مسابقات فوتسال ناحیه یک رشت

حضور تیم دبیرستان پیشتازان ایران در مسابقات فوتسال ناحیه یک رشت

 

حضور تیم دبیرستان پیشتازان ایران در مسابقات فوتسال ناحیه یک رشت به روایت تصویر