اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد

امروز اولین جلسه شورای دانش آموزی با حضور دانش آموزان منتخب و آقای مجابی ( معاون پرورشی و برنامه ریزی ) و آقای اخباری ( معاون آموزشی ) برگزار شد .

 

امروز اولین جلسه شورای دانش آموزی با حضور دانش آموزان منتخب و آقای مجابی ( معاون پرورشی و برنامه ریزی ) و آقای اخباری ( معاون آموزشی ) برگزار شد .

امروز در جلسه شواری دانش آموزی ؛ دانش آموزان منتخب نظرات و پیشنهاد های خود را اعلام نموده و با توجه به علاقه خود قرار است در انجمن های تربیت بدنی ، بهداشت و سلامت محیط ، فرهنگی و هنری ، علمی آموزشی ، انتظامات و پشتیبانی ، امور مناسبت ها - تبلیغات - نمایشگاه ها ، صلح و دوستی و گردشگری فعالیت نمایند .