رویداد های هفته گذشته

کمک به زلزله زدگان کرمانشاه و ادامه طرح آشنایی با مشاغل با حضور جناب آقای دکتر ذوقی ، جناب آقای دکتر سعید آمیغ ، سرکار خانم زال زر و جناب آقای دکترمیلاد صالحی

 

کمکهای دانش آموزان عزیز راهی مناطق زلزله زده شد . سپاس ویژه از جناب آقای امیدی

 

طرح آشنایی با مشاغل با حضور جناب آقای دکتر ذوقی (داروساز)

 

طرح آشنایی با مشاغل با حضور جناب آقای دکتر سعید آمیغ (دندانپزشک)

 

طرح آشنایی با مشاغل با حضور سرکار خانم زال زر ( روانشناس بالینی )

 

طرح آشنایی با مشاغل با حضور جناب آقای دکتر میلاد صالحی