تسلیت ایران من

متاسفانه طبق آخرین خبرها از غرب كشور و استان كرمانشاه ، شمار زيادي از هموطنانمان طی زلزله ديشب جانشان را از دست دادند و عده ی زيادي نیز مجروح شده اند ...

متاسفانه طبق آخرین خبرها از غرب كشور و استان كرمانشاه ، شمار زيادي از هموطنانمان طی زلزله ديشب جانشان را از دست دادند و عده زيادي هم مجروح شده اند.

عوامل دبیرستان پیشتازان ایران ضمن آرزوي بهبودی براي مصدومان حادثه ديشب ، اين مصيبت بزرگ را به ملت ایران به ويژه مردم استان كرمانشاه  تسلیت عرض مي كنند .