تشویق دو تن از دانش آموزان در مراسم صبحگاهی

امروز دانش آموزان محمد امیر صیقلانی و پرهان عبدی برای عملکرد خوب خود از نظر اخلاقی و تحصیلی در مراسم صبحگاهی مورد تشویق قرار گرفتند .

امروز دانش آموزان محمد امیر صیقلانی و پرهان عبدی برای عملکرد خوب خود از نظر اخلاقی و تحصیلی در مراسم صبحگاهی مورد تشویق قرار گرفتند .