برنامه های آموزشی دبیرستان پیشتازان

برنامه های آموزشی دبیرستان پیشتازان ایران در سال  تحصیلی 97/98 از ابتدای مهر تا به امروز به طور منظم اجرا شده و تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد .

برنامه های آموزشی دبیرستان پیشتازان شامل آزمون های منظم ( آزمونک های هفتگی ، کوئیز ، آزمون های ماهانه ، آزمون های جامع و چهار گزینه ای ) ، مشاوره تحصیلی ( بررسی نتایج آزمون ، تحلیل و بررسی نقاط ضعف دانش آموزان ، مشاوره و ارائه راهکار به اولیای دانش آموزان عزیز و پیگیری ) ، برگزاری کلاسهای مهارتی کامپیوتر ( برنامه نویسی و شبکه ) ، کلاس فوق برنامه زبان خارجه ، برگزاری دوره های مهارتی معرق کاری و برق ، آزمایشگاه فیزیک - شیمی - زیست شناسی ، کلاسهای هدفمند مطالعه در سال  تحصیلی 97/98 از ابتدای مهر تا به امروز به طور منظم اجرا شده و تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد .

گزارش تصویری